Актуално

Новини от Лом20.08.2014 - Днес, в заседателната зала на общинска администрация, се проведе заключителна пресконференция по проект ...     Прочети повече ...

20.08.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Младши ...
Прочети повече ...

20.08.2014 - Препис-извлечение от Протокол на заседание на Конкурсната комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Специалист ...
Прочети повече ...

Новини от Лом19.08.2014 - Удължен е срокът на изпълнение на проект "И аз имам семейство" до 28.02.2015 г., като основните ...     Прочети повече ...

Последно обновени страници

Парламентарни избори '2014 - 20.08.2014

Общински вестник "Време": Брой 29 (114) - 15.08.2014

Проект "Ефективна координация и ... - 11.08.2014

Функционалност на сайта: РАБОТЕН РЕЖИМ

Дизайнът е по стандартите за институционална идентичност на българската държавна администрация.
Оптимизиран за Windows® Internet Explorer 11.
Алтернативна ел. поща: obshtina.lom@mail.bg

Акценти

Избори за народни представители в Народното събрание, 5 октомври 2014 г.

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Лом

Рентно плащане за т.н.

Календар

28.08.2014 - Събор на с. Ковачица и с. Сталийска махала

09.09.2014 - Събор на с. Трайково

10-17.09.2014 - Пленер по живопис "Поломие '2014"

17.09.2014 - Ден на Лом

30.09.2014 - Седми театрален фестивал